תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים