תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים