תנ"ך - דברי הימים ב פרק טו פסוק יב - ויבאו בברית לדרוש את־ה' אלהי אבותיהם בכל־לבבם ובכל־נפשם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...