תנ"ך - דברי הימים ב פרק טו פסוק יג - וכל אשר לא־ידרש לה' אלהי־ישראל יומת למן־קטן ועד־גדול למאיש ועד־אשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...