תנ"ך - וישבעו לה' בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...