תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים