תנ"ך - דברי הימים ב פרק טז פסוק יג - וישכב אסא עם־אבתיו וימת בשנת ארבעים ואחת למלכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...