תנ"ך - ויצא אסא כסף וזהב מאצרות בית ה' ובית המלך וישלח אל־בן־הדד מלך ארם היושב בדרמשק לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...