תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים