תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים