תנ"ך - ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להחבא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...