תנ"ך - דברי הימים ב פרק יח פסוק כז - ויאמר מיכיהו אם־שוב תשוב בשלום לא־דבר ה' בי ויאמר שמעו עמים כלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...