תנ"ך - דברי הימים ב פרק יח פסוק ז - ויאמר מלך־ישראל ׀ אל־יהושפט עוד איש־אחד לדרוש את־ה' מאתו ואני שנאתיהו כי־איננו מתנבא עלי לטובה כי כל־ימיו לרעה הוא מיכיהו בן־ימלא ויאמר יהושפט אל־יאמר המלך כן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...