תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים