תנ"ך - דברי הימים ב פרק יט פסוק א - וישב יהושפט מלך־יהודה אל־ביתו בשלום לירושלם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...