תנ"ך - ויאמר אל־השפטים ראו מה־אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי לה' ועמכם בדבר משפט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...