תנ"ך - ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת ה' באמונה ובלבב שלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...