תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים