תנ"ך - דברי הימים ב פרק כ פסוק כא - ויועץ אל־העם ויעמד משררים לה' ומהללים להדרת־קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו לה' כי לעולם חסדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...