תנ"ך - דברי הימים ב פרק כ פסוק לג - אך הבמות לא־סרו ועוד העם לא־הכינו לבבם לאלהי אבתיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...