תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים