תנ"ך - גם־הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...