תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים