תנ"ך - דברי הימים ב פרק כג פסוק יט - ויעמד השוערים על־שערי בית ה' ולא־יבוא טמא לכל־דבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...