תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים