תנ"ך - ויתנהו המלך ויהוידע אל־עושה מלאכת עבודת בית־ה' ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית ה' וגם לחרשי ברזל ונחשת לחזק את־בית ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...