תנ"ך - וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את־שאר הכסף ויעשהו כלים לבית־ה' כלי שרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף ויהיו מעלים עלות בבית־ה' תמיד כל ימי יהוידע: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...