תנ"ך - ויזקן יהוידע וישבע ימים וימת בן־מאה ושלשים שנה במותו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...