תנ"ך - ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...