תנ"ך - ורוח אלהים לבשה את־זכריה בן־יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם כה׀ אמר האלהים למה אתם עברים את־מצות ה' ולא תצליחו כי־עזבתם את־ה' ויעזב אתכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...