תנ"ך - ויקשרו עליו וירגמהו אבן במצות המלך בחצר בית ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...