תנ"ך - כי במצער אנשים באו׀ חיל ארם וה' נתן בידם חיל לרב מאד כי עזבו את־ה' אלהי אבותיהם ואת־יואש עשו שפטים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...