תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים