תנ"ך - דברי הימים ב פרק כה פסוק כב - וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...