תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים