תנ"ך - וכחזקתו גבה לבו עד־להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא אל־היכל ה' להקטיר על־מזבח הקטרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...