תנ"ך - ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן־אמוץ הנביא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...