תנ"ך - ויבא עליו תלגת פלנאסר מלך אשור ויצר לו ולא חזקו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...