תנ"ך - ושם היה נביא לה' עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת ה' אלהי־אבותיכם על־יהודה נתנם בידכם ותהרגו־בם בזעף עד לשמים הגיע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...