תנ"ך - דברי הימים ב פרק כט פסוק כג - ויגישו את־שעירי החטאת לפני המלך והקהל ויסמכו ידיהם עליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...