תנ"ך - דברי הימים ב פרק כט פסוק כה - ויעמד את־הלוים בית ה' במצלתים בנבלים ובכנרות במצות דויד וגד חזה־המלך ונתן הנביא כי ביד־ה' המצוה ביד־נביאיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...