תנ"ך - וכל־הקהל משתחוים והשיר משורר והחצצרות מחצצרים מחצרים הכל עד לכלות העלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...