תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים