תנ"ך - בחדש השלשי החלו הערמות ליסוד ובחדש השביעי כלו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...