תנ"ך - דברי הימים ב פרק לב פסוק י - כה אמר סנחריב מלך אשור על־מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...