תנ"ך - הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר ה' אלהינו יצילנו מכף מלך אשור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...