תנ"ך - דברי הימים ב פרק לב פסוק יז - וספרים כתב לחרף לה' אלהי ישראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גויי הארצות אשר לא־הצילו עמם מידי כן לא־יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...