תנ"ך - דברי הימים ב פרק לב פסוק ב - וירא יחזקיהו כי־בא סנחריב ופניו למלחמה על־ירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...