תנ"ך - דברי הימים ב פרק לב פסוק כד - בימים ההם חלה יחזקיהו עד־למות ויתפלל אל־ה' ויאמר לו ומופת נתן לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...