תנ"ך - ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא ויושבי ירושלם ולא־בא עליהם קצף ה' בימי יחזקיהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...